Projektas

Šio projekto tikslas – užtikrinti bendravimo erdves ir prieigą prie informacijos realiuoju laiku jų gimtąja – gestų – kalba. Mes norime, kad kurtieji patys realiuoju laiku verstų informaciją, todėl tokios grupės sukūrimas sudarytų jiems galimybes įsidarbinti ir tobulėti. Esant dabartinei koronaviruso krizės situacijai, išskirtiniais atvejais, bet tikrai ne visada, oficialiuose renginiuose kartais verčia gestų kalbos vertėjai ir yra pateikiami subtitrai, tačiau kitose šalyse (kaip tai atsitiko ir kai kuriose mūsų konsorciumo narėse) net ir tokiose situacijose šie renginiai paprasčiausiai yra neprieinami kurčiųjų bendruomenei. Šiuos renginius paprastai verčia girdintieji gestų kalbos vertėjai, kurie realiuoju laiku verčia pateikiamą informaciją. Mes norime, kad ši situacija keistųsi ir kad tokius vertimus realiuoju laiku atliktų kurtieji, kaip tai daroma Jungtinėje Karalystėje tiesioginių žinių ir viešų renginių metu."