Intelektinis rezultatas 3

Intelektinis rezultatas 3

Vadovas: FUITEC

Pavadinimas: INTERNETO PLATFORMA IR PROJEKTO SKLAIDA

Santrauka: Interneto platforma bus naudinga priemonė dalyviams ir kitiems žmonėms. Šioje interneto platformoje bus garso ir vaizdo medžiaga bei mokymų įrašai, specialistai ir kiti darbuotojai iš įvairių šalių galės susipažinti su projekto rezultatais ir produktais, kurių tikslas – skleisti geriausią praktiką ir ja keistis. Todėl šios priemonės gali būti naudingos įgyjant pagrindinius mokymosi ir mokymo įgūdžius. VIDEO, MOKYMAI ir WEB gali padėti saugoti aukštos kokybės mokymo medžiagą, leidžiančią įgyti reikiamų įgūdžių. Visi rezultatai ir produktai bus įkelti į projekto svetainę, kuri liks atvira visiškam priėjimui. Ji bus remiama net ir užbaigus projektą. Prieiga yra nemokama visiems vartotojams per internetą be apribojimų ar mokėjimų. Medžiaga veiks pagal atvirą licenciją. Tokiu būdu didelė dalis medžiagos bus prieinama visiems sekti. Šiame produkte bus sukurta interneto aplinka, ši žiniatinklio aplinka bus įdiegta per turinio valdytojo skaičių, šis turinio valdytojas sutiks su susijusiais partneriais ir visada bus didžiausias W3C standarto nustatytas tinkamumas naudoti, prieinamumas.