Intelektinis rezultatas 3

Intelektinis rezultatas 3

Vadovas: APDI grupė

Pavadinimas: INTERNETO PLATFORMA IR PROJEKTO SKLAIDA

Apibendrinimas: Interneto platforma bus naudinga ne tik dalyviams, bet ir kitiems žmonėms. Šioje interneto platformoje bus pateikiama garso ir vaizdo medžiaga bei mokymo sesijų įrašai, specialistai ir kiti darbuotojai iš įvairių šalių galės susipažinti su projekto, kurio tikslas - skleisti gerąją patirtį ir ja keistis, rezultatais ir produktais. Todėl šios priemonės gali būti naudingos įgyjant pagrindinius mokymosi ir mokymo įgūdžius. VIDEO, MOKYMAS ir WEB gali padėti saugoti aukštos kokybės mokomąją medžiagą, leidžiančią įgyti reikiamų įgūdžių. Visi rezultatai ir produktai bus įkelti į projekto interneto svetainę, kuri išliks atvira visapusiškai prieigai. Ji bus palaikoma ir pasibaigus projektui. Prieiga per internetą visiems naudotojams yra nemokama, be jokių apribojimų ar mokėjimų. Medžiaga veiks pagal atvirąją licenciją. Tokiu būdu nemaža dalis medžiagos bus prieinama visiems norintiems. Šiame produkte bus sukurta žiniatinklio aplinka, ši žiniatinklio aplinka bus įgyvendinta per turinio tvarkytojo figūrą, šis turinio tvarkytojas bus suderintas su dalyvaujančiais partneriais ir visada bus užtikrintas maksimalus patogumas, prieinamumas, nustatytas W3C standartu.