Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad ji pritaria jo turiniui, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.

Projekto nuorodos numeris: 2020-1-ES01-KA204-083090

Šio projekto tikslas - skatinti bendravimo erdves ir prieigą prie informacijos realiuoju laiku jų natūralia kalba, t. y. gestų kalba. Be to, mes norime, kad kurtieji taptų šios informacijos vertimo gyvai veikėjais, todėl tai taip pat bus jų įsidarbinimo ir tobulėjimo erdvė. Dabartinėje koronaviruso krizės situacijoje, atsižvelgiant į išskirtinę padėtį, oficialiuose pasirodymuose kartais būna gestų kalbos vertėjų ir subtitrų, tačiau taip būna ne visada, o kitose šalyse (kaip nutiko kai kuriose mūsų konsorciumo narėse) net ir tokiais atvejais kurčiųjų bendruomenei tai neprieinama.

Šiuose pasirodymuose paprastai dalyvauja girdintys gestų kalbos vertėjai, kurie gyvai verčia situaciją. Mes norime pakeisti šią situaciją ir versti su kurčiaisiais, kurie verčia gyvai, kaip tai daroma Jungtinėje Karalystėje tiesioginių naujienų ir viešų pasirodymų metu.

DEAFMEDIA

PARTNERIAI

Valstybinė kurčiųjų konfederacija (CNSE), Ispanija
CNSE
PROFESINĖ TARPTAUTINIO VYSTYMO GRUPĖ (APDI), Ispanija Kroatijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asociacija (HSGN), Kroatija
APDI
HSGN
LIETUVOS NEGALIOJANČIŲJŲ ASOCIACIJA (LKD), Lietuva RED BEE MEDIA (RBM), Jungtinė Karalystė
LKD
RBM