EDUKACIJA

Prilagođene i prilagođene akcije obuke za gluhe osobe: tumač znakovnog jezika

Područje: Obrazovanje odraslih
Vrsta aktivnosti: Kratkoročna zajednička edukacija za osoblje
Trajanje (u danima): 5
Država održavanja: Ujedinjeno Kraljevstvo
Početak: 06/2021

Nositelj aktivnosti: Red Bee Media

Organizacije koje sudjeluju:
– CNSE, CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS
– HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH
– Lithuanian Association of the Deaf

Modul koji obuhvaća sveobuhvatnu analizu potreba i situacije. Biti će pomiješan s intelektualnim rezultatom 2; Rješenja medijske pristupačnosti za gluhe osobe i edukacije za gluhe osobe: gluhi TV voditelj. Ipak, gore navedeno ima upozorenje o potencijalno prilagođenim promjenama koje bi mogle nastupiti nakon što je završena početna faza analize. Početna analiza će donekle diktirati sitnije pojedinosti i dio konteksta koji se odnosi na vremenski okvir programa osposobljavanja. Edukacija uključuje:

– online sastanke
– razgledavanje zgrade Red Bee Media u Londonu, uključujući studio za snimanje zakovnog programa i kontrolne sobe
– tehnička rješenja (program u živo i snimljeni program)
– radna praksa (program u živo i snimljeni program)
– jezik (fond riječi, kontekst, tečnost)
– konkretne strategije

Po završetku edukacije, paket se može prilagođavati za potrebe svakog pojedinačnog partnera, metodom jedan-na-jedan. Svaki polaznik će imati priliku pregledavati fiksne setove mjesečnih snimki Red Bee Medije s mjesečno određenom satnicom lekcija. Primjenivat ćemo ovaj način rada kako bismo usavršili njihove vještine, samoanalizu njihove radne prakse, rad kroz određene izazove pojedinačne države ili početničke probleme te biti daljnja prilika za davanje smjernica. Edukacija će po prirodi biti opsežna i pokrivati širok spektar slučaja uključujući slučaj rada u živo u TV okruženju. Što se tiče jezične strane, gledat će se na pšosebna područja kao što su izbor jezika, fond riječi, kontekstualno interpretiranje, snačaženje u raznim situacijama i tečnost. Kroz edukaciju će biti i nekoliko mogućnopsti za povezivanje s trenutnim gluhim TV voditeljima u Ujedinjenom Kraljevstvu. To će polaznicima omogućiti uvid kako teorija funkcionira u praksi iz prve ruke te također dati im priliku demistificirati potencijalne kamene spoticanja na koje mogu naići tokom rada.

Ova edukacij također njeguje suradljiv pristup tako da kad se polaznici vrate svojim poznatim okolinama, mogu se osjetiti kao dio šire zajednice gluhih TV voditelja. Postoji mogućnost da jedno od područja na kojem Red bee Media radi s gluhim TV voditeljima kao što su Paraolimpijske igre 2020 bude i jedno od područja na kojem će moći sudjelovati i naši polaznici. To će ipak ovisiti o autorskim pravima medijskih kuća koje trebaju dati dopuštenje za korištenje njihovih materijala te o vremenu održavanja edukacije. U svakom slučaju, biti će omogućen sadržaj na engleskom jeziku od strane RBM za potrebe edukacije, a državama partnerima dat će se smjernice o vrstama medijskog sadržajana njihovom jeziku potrebnog za edukaciju.

Red Bee može pružiti sigurno okruženje polaznicima kako bi znali kako je to raditi kao gluhi TV voditelj na televiziji. Po završetku edukacije, od gluhih TV voditelja će se očekivati da završe redovan kontinuirani profesionalni razvoj i da se, na primjer, redovitim umrežavanjem informiraju o razvoju u ovom području rada.

Polaznici će dobiti snimke svojih vođenja emisija nastalih tijekom edukacije u Londonu. Ove snimke biti će emitirane kvalitete jer će tijekom edukacije polaznici imati pristup profgesionalnoj opremi TV kuće. Po želji, svaka partnerska organizacija će moći dobiti te snimke u obliku videa s isječcima koji će moći koristiti kao pokazatelj projekta. Ova snimka će pružiti opipljiv dokaz projekta koji će se moći upotrijebiti u svrhu pokazivanja televizijskim kućama za potrebu gluhog TV voditelja. Svaka partnerska organizacija može i samostalno učiniti korak dalje i dogovoriti pilot sastanke s televizijskim kućama o mogućnostima uvođenja gluhih TV voditelja u njihovim državama.